Marcin Ścieślicki

Marcin Ścieślicki

CEE Aruba Category Manager, Aruba

Jest Aruba Category Managerem w regionie CEE. Z rozwiązaniami sieciowymi związany od początku swojej ponad dziesięcioletniej kariery zawodowej. W Aruba odpowiada za wsparcie produktowe oraz wprowadzenie i rozwój produktów Aruba na rynek, CEE. Marcin jest współtwórcą jednego z pierwszych ogólnokrajowych operatorów internetu w Polsce. Później, odpowiedzialny był w Netii za projektowanie, rozwój i integrację u klientów projektów transmisji danych o zasięgu ogólnoświatowym. Odpowiedzialny tam za pierwsze uruchomienia dostępu do internetu, sieci Frame-Relay a później MPLS. W chwili obecnej koncentruje się na nowych aspektach w rozwojach sieci takich jak SDN oraz szeroko pojętej integracji produktów z trendami Mobility oraz IoT.